Mua sỉ, SLL LH : 0773 621616

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân: 


Hanghieusale.vn sẽ thu thập, lưu trữ thông tin mà Khách Hàng cung cấp thông qua việc tạo tài khoản và/hoặc mua hàng và/hoặc trong quá trình sử dụng . Việc Shop thu thập Thông Tin Khách Hàng nhằm mục đích sau:

a. Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Website : 

b. Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Shop hoặc ngược lại;

c. Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Hanghieusale.vn

d. Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Trong mọi trường hợp, Hanghieusale.vn sẽ không lưu trữ Thông Tin Khách Hàng quá 10 năm kể từ ngày thu thập hoặc được Khách Hàng cung cấp, sửa đổi, bổ sung Thông Tin Khách Hàng.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin:


Hanghieusale.vn cam kết rằng chỉ những người hoặc tổ chức sau đây mới được quyền tiếp cận Thông Tin Khách Hàng:
- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị Hanghieusale.vn cung cấp Thông Tin Khách Hàng theo quy định pháp luật có liên quan.

- Các đối tác, đại lý, nhà thầu, bên cung cấp dịch vụ, đối tác quảng cáo của Hanghieusale.vn để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng, qua đó Khách Hàng có thể được cung cấp dịch vụ tốt hơn, nhận được nhiều ưu đãi hơn khi mua hàng.
 

Phương thức và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Website Hanghieusale.vn

Khách Hàng có thể tiếp cận, kiểm tra và chỉnh sửa Thông Tin Khách Hàng thông qua một trong các phương thức sau:
a. Khách Hàng chủ động truy cập hệ thống tài khoản thông tin cá nhân của Khách Hàng và chủ động chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung các thông tin Khách Hàng tại Website này.
b. Khách Hàng gửi yêu cầu cho Hanghieusale.vn để Shop hỗ trợ Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách Hàng bằng cách:

Gọi điện về số điện thoại hotline là: 0773.62.1818 

Khách Hàng cam kết và đảm bảo Thông Tin Khách Hàng mà Khách Hàng cung cấp cho Shop là chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.